Expert Advisor คืออะไรและติดตั้งใช้งานอย่างไร

ผู้เริ่มต้นที่ไม่มีประสบการณ์มักสนใจการใช้หุ่นยนต์ซื้อขายสำหรับการทำงานทั้งหมด เพื่อให้ผู้เทรดดำเนินการธุรกรรมได้โดยไม่ต้องขยับนิ้ว ผู้เทรดยุคคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะชื่นชอบแนวความคิดนี้ ภาระความรับผิดชอบในการตัดสินใจทำให้ประสาทของผู้เทรดเหนื่อยล้า ปัจจุบันหน้าที่นี้ตกอยู่ในมือของ Expert Advisor Expert Advisor คืออะไร Expert Advisor คือโปรแกรมที่สามารถประมวลผลการดำเนินการในแพลตฟอร์มการเทรดให้เป็นไปตามคำสั่งของผู้เทรด โดยไม่ต้องสั่งการโดยตรงด้วยตัวเอง งานทั้งหมดจะถูกดำเนินการแบบอัตโนมัติ  จึงเป็นสาเหตุที่เราเรียกว่า Expert Advisor หรือระบบการเทรดเชิงกล (Mechanical Trading System (MTS))  โปรแกรมนี้จะส่งคำร้องไปยังโบรกเกอร์โดยไม่มีการแทรกแซงในส่วนของผู้เทรด คุณจะติดตั้ง Expert...