แท็ก: แท่งเทียนญี่ปุ่น

กลยุทธ์ Hammer และ shooting star

คุณจะต้องประหลาดใจแน่ถ้าคุณได้ทราบว่า แท่งเทียนเพียงแท่งเดียวนั้น สามารถบอกอะไรคุณเกี่ยวกับตลาดได้ สังเกตได้ว่ากลยุทธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับแท่งเทียนญี่ปุ่น Hammer ตัวอย่างที่ดีที่สุดคือรูปแบบ 'hammer' หรือ 'ค้อน' มันสามารถส่งสัญญาณของจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาลง, จุดต่ำสุด หรือระดับแนวรับได้ เป็นเรื่องง่ายมากที่จะมองเห็นรูปแบบนี้บนกราฟ เนื่องจากมันดูเหมือนค้อนจริงๆ ทั้งส่วนด้ามยาวและส่วนหัว ส่วนของด้ามจับหรือเงาของแท่งเทียนนั้น ควรมีความยาวเป็นอย่างน้อยสองเท่า ของตัวแท่งเทียนจริง มองหาแท่งเทียนดังกล่าวหลังจากที่ราคาลดลง นี่เป็นเงื่อนไขที่สำคัญ รอให้แท่งเทียนรูปค้อนปิด: ซึ่งกว่ามันจะปิด รูปร่างของแท่งเทียนอาจเปลี่ยนไป และอาจไม่ได้อยู่ในรูปของค้อนแล้ว   เข้า Buy เมื่อแท่งเทียนที่ว่านี้เริ่มก่อตัว...