แท็ก: Moving Average

กลยุทธ์การตัดกันของ Moving Average

ในกลยุทธ์ก่อนหน้านี้เราไม่ได้ใช้อะไรเลย นอกจากกราฟราคาเอง ตอนนี้ถึงเวลาใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เรียกว่า 'Moving Average' หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เรียกสั้นๆ ว่า MA Moving average เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้ม MA แสดงราคาเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาหนึ่ง ดังนั้นความผันผวนจึงราบเรียบกว่ากราฟราคา ตัวอย่างเช่น หากเรามี MA 10 วัน เราจะคำนวณผลรวมของ 10 ราคาปิดล่าสุด แล้วหารด้วย 10...